qc

Dự án

Rèm sáo cuốn – Viễn thông A -Tp. Kontum

Rèm sáo cuốn – Viễn thông A -Tp. Kontum

Ngày Triển Khai: 09-06-2014

Ngày Hoàn Thành: 09-06-2014

Tổng Kinh Phí: 13.000.000 vnd

 Rèm sáo cuốn in logo Viễn Thông A – 665 Phan Đình Phùng -Tp.Kontum- Tỉnh Kontum

Thành phố Kotum là một thành phố lớn ở Tây Nguyên, với diện tích đất rộng, dân số đông, kinh tế phát triển. Viễn thông A đã mở rộng thị trường ,khai trương siêu thị điện thoại lớn vào ngày 11/5/2014. Đã thu hút rất nhiều khách hàng tham gia mua sắm.
Công ty Hoàng Gia cũng góp phần trang trí khu vực bán hàng của siêu thị bởi bộ màn cuốn in logo rất đẹp.

Man-sao-MS030

 Rèm sáo cuốn in logo Viễn Thông A – 665 Phan Đình Phùng -Tp.Kontum- Tỉnh Kontum

Thành phố Kotum là một thành phố lớn ở Tây Nguyên, với diện tích đất rộng, dân số đông, kinh tế phát triển. Viễn thông A đã mở rộng thị trường ,khai trương siêu thị điện thoại lớn vào ngày 11/5/2014. Đã thu hút rất nhiều khách hàng tham gia mua sắm.
Công ty Hoàng Gia cũng góp phần trang trí khu vực bán hàng của siêu thị bởi bộ màn cuốn in logo rất đẹp.

Man-sao-MS030A Man-sao-MS030B Man-sao-MS030C Man-sao-MS030D Man-sao-MS030E

Man-sao-MS030

Vien-thong-A-Kontum-A Vien-thong-A-Kontum-B

Bình Luận

Dự án Khác