qc

Màn cửa phòng bé

Màn Cửa Phòng Bé HSP – B1

Màn Cửa Phòng Bé HSP – B1

Màn Cửa Phòng Bé HSP – B1

Giá: Liên Hệ

Khi sử dụng màn vải cho một phòng, nên chú ý đến kích thước của căn phòng đó. Nếu khung cửa rộng, nhiều ánh sáng thì nên chọn màn vải màu tối, sẫm. Nếu phòng hẹp và ánh sáng không đủ, màu màn...

Màn Cửa Phòng Bé HSP – B1

Giá: Liên Hệ