qc

Dự án

Rèm cửa Nhà Anh Khôi 197/24/7 Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè

Rèm cửa Nhà Anh Khôi 197/24/7 Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè

Ngày Triển Khai: 20-10-2011

Ngày Hoàn Thành: 05-11-2011

Tổng Kinh Phí: 39.766.200 VND

Ngôi nhà của Khách Hàng Anh Khôi, Phước Kiểng, Nhà Bè như được tôn lên một nét đẹp mới khi sử dụng bộ sản phẩm màn cửa cao cấp cho toàn bộ căn nhà.

Ngôi nhà của Khách Hàng Anh Khôi, Phước Kiểng, Nhà Bè như được tôn lên một nét đẹp mới khi sử dụng bộ sản phẩm màn cửa cao cấp cho toàn bộ căn nhà.
Hình ảnh các sản phẩm:
Màn cửa phòng khách KPK-G3

Màn cửa phòng khách KPK-G3

Màn cửa phòng khách KPK-G4

Màn cửa phòng khách KPK-G4

Màn cửa phòng khách KPK-G2

Màn cửa phòng khách KPK-G2

Màn cửa cao cấp KPK-A3

Màn cửa cao cấp KPK-A3

Rèm cửa cao cấp KPK-D2

Rèm cửa cao cấp KPK-D2

Màn cửa cao cấp KPK-A4

Màn cửa cao cấp KPK-A4

Rèm cửa cao cấp KPK-D1

Rèm cửa cao cấp KPK-D1

Rèm cửa phòng ngủ KPK-F2

Rèm cửa phòng ngủ KPK-F2

Rèm cửa phòng ngủ KPK-F3

Rèm cửa phòng ngủ KPK-F3

Rèm cửa phòng ngủ KPK-F4

Rèm cửa phòng ngủ KPK-F4

Màn cửa phòng bé KPK-C2

Màn cửa phòng bé KPK-C2

Màn cửa đi KPK-B1

Màn cửa đi KPK-B1

Dự án Khác