qc

Dự án

Rèm cửa nhà Chị Châu – Căn hộ A402 Quốc Cường Gia Lai Q.7

Rèm cửa nhà Chị Châu – Căn hộ A402 Quốc Cường Gia Lai Q.7

Ngày Triển Khai: 05-12-2011

Ngày Hoàn Thành: 15-12-2011

Tổng Kinh Phí: 16.990.500 VND

Công trình rèm cửa cao cấp nhà Chị Châu Quốc Cường Gia Lai với các sản phẩm màn cửa, rèm cửa cao cấp dành cho phòng khách, phòng ngủ và phòng ngủ trẻ em.

Công trình rèm cửa cao cấp nhà Chị Châu Quốc Cường Gia Lai với các sản phẩm màn cửa- rèm cửa cao cấp dành cho phòng khách, phòng ngủ và phòng ngủ trẻ em.
Một số hình ảnh Sản Phẩm:

Rèm cửa phòng bé CQC-A
Rèm cửa phòng bé CQC-B1
Rèm cửa phòng bé CQC-B2
Màn cửa phòng bé CQC-B1


Màn cửa phòng bé CQC-B2


Rèm cửa phòng ngủ CQC-D3


Rèm cửa phòng ngủ CQC-D1

Rèm cửa phòng ngủ CQC-D2

Rèm cửa phòng khách CQC-C1

Rèm cửa phòng khách CQC-C2


Sofa phòng khách CQC

Bình Luận

Dự án Khác