qc

Dự án

Rèm sáo cuốn – Viễn thông A 285 CMT8 – Q10

Rèm sáo cuốn – Viễn thông A 285 CMT8 – Q10

Ngày Triển Khai: 03-06-2014

Ngày Hoàn Thành: 03-06-2014

Tổng Kinh Phí: 5.300.000 vnd

Rèm sáo cuốn in Logo Viễn Thông A

Để che ánh nắng từ những ô cửa kính tại khu vực bán hàng, Viễn Thọng A đã chọn màn sáo cuốn có hình hình logo Viễn Thông A để trang trí. Màn sáo cuốn có in logo vừa tác dụng che nắng, vừa tác dụng trang trí, bên ngoài nhìn vào trong rất đẹp.

Man-sao-MS029A Man-sao-MS029B

Man-sao-MS029

Vien-thong-A-285-CMT8-Q10

Dự án Khác